مدير سايت: RivasMv

عاشقانه های مازندران/پست به روز شده

هرازاو تازانوئه – ته گره ته امشو برو

سگ نال بن بخواتوئه – ته گره ته امشو برو

خورده برار مله شوئه – ته گره ته امشو برو

پیر نفار بخواتوئه – ته گره ته امشو برو

مه پیرمار سخت اشنوئه – ته گره ته امشو برو

گت برار دشت شوئه – ته گره ته امشو برو

لمپا امه کور سوئه – ته گره ته امشو برو

کرسی تش خاک بزوئه – ته گره ته امشو برو

رختخواب هم آمادوهه – ته گره ته امشو برو 

کنار خس تی نومزوئه – ته گره ته امشو برو

 

و اماترجمه آن: 

آب رودخانه هراز تا زانو است – قربانت امشب بیا

سگ در زیر سکو بسته شده – قربانت امشب بیا

برادر کوچک من شب به محل می رود – قربانت امشب بیا

پدر من هم در بالای نفار خوابیده است – قربانت امشب بیا

مادر پیرم گوش هایش سنگین است – قربانت امشب بیا

بردار بزرگم شب جهت نگهبانی از مزرعه (شوپه) به مزرعه می رود – قربانت امشب بیا

چراغ لمپا نورش کم است و سوسو می زند – قربانت امشب بیا

روی آتش کرسی هم خاکستر ریخته شده – قربانت امشب بیا

رختخواب هم برایت آماده شده – قربانت امشب بیا

آن که در گوشه خوابیده نامزده تو است – قربانت امشب بیا

 

و در آخر لذت ببرید ازاین ترانه زیبا با صدای نور محمد طالبي و کمانچه استاد  محسن پور 

دانلود همین ترانه با خوانش گروه موسیقی رستاک   دانلود

آی لاره آی لاره

مه ور زمستونه وو ته ور بهارهدرباره سايت

  • شعر ـ عکس - داستان

    خداوند بهترين نگهبان است، و اوست مهربان ترين مهربانان.

تصاوير منتخب 2

شعر ـ عکس - داستان

ریواس

لينک هاي مفيد

اطلاعات سايت